Gezien alle onderzoeken die zijn uitgevoerd naar immuun respons en ontstekingen, tonen overweldigend aan dat CBD immuun onderdrukkend en ontstekingsremmend is. Kritische doelen van onderdrukking omvatten cytokinen zoals TNF-a, IFN-a, IL-6, IL-1β, IL-2, IL-17A en chemokinen, zoals CCL-2. Het algemene mechanisme van CBD omvat directe onderdrukking van doelcellen, zoals effector T-cellen en microgliale cellen, door onderdrukking van kinasecascades en verschillende transcriptiefactoren. Een voorbeeld hiervan is CBD-geïnduceerde onderdrukking van gefosforyleerd p38, wat leidt tot gecompromitteerde AP-1- of NF-KB-activiteit. Directe onderdrukking van doelcellen omvat ook inductie van IKB, wat zou kunnen bijdragen aan verminderde NF-KB-activiteit. De betrokkenheid van regulerende celinductie door CBD is ook een belangrijk onderdeel van het mechanisme waarmee CBD immuunresponsen regelt, en het is aangetoond dat CBD Tregs en MDSC's induceert.

Ten slotte is CBD-geïnduceerde apoptose waarschijnlijk een belangrijk mechanisme in veel doelcellen.

De informatie over het gebruik van CBD of THC is bedoeld om iedere sporter een vrije keus te geven om cannabis of hennep gerelateerde producten te gaan gebruiken. Onze producten bevatten geen THC. Sporten en een psychoactieve stof gaan natuurlijk niet samen. Op de World Anti Doping Agency list is CBD sinds 2018 niet verboden en steeds meer (top)sporters hebben veel baat bij sport supplementen met CBD, of ander cannabinoïden en natuurlijke ingrediënten.

Raadpleeg je arts als je medicijnen gebruikt. Een interactie kan plaats vinden met CBD.

We adviseren altijd het advies van je dokter, behandelende arts of specialist op te volgen.